Usluge

Patenti

Patent predstavlja kreaciju ljudskog uma, i njime se može štititi pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i industrijski je primenljiv.

Pronalazak se može štititi patentom i malim patentom. Patent, generalno traje 20 godina, mali patent 10 godina.

Pronalazaču patent obezbedjuje društvenu afirmaciju i novčanu naknadu, podstičući razvoj nauke i tehnike, kao i bolji kvalitet života.

Patenti su deo svakodnevnog života od prenosa elektične energije i daljinskog upravljanja (Teslini patenti), aparati za telegrafski ili telefonski prenos i telegrafski sistem (Pupinovi patenti), Mašina za proizvodnju balirane trske i slame, protivaeroplansko topovsko zrno (patenti M. Milankovića), oprema za zatezanje čeličnih žica od prednapregnutog betona, betoniranje lučkih mostova bez skela (patenti B. Žeželja).

U Republici Srbiji prava na patent, regulisana su Zakonom o patentima (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 113/2017, 95/2018, 66/2019). Patent se može i medjunarodno štititi.

Patent 

Mali patent

Žigovi

Žig predstavlja znak, kojim fizičko ili pravno lice obeležava i štiti svoje robe ili usluge u prometu, kako bi ga potrošači razlikovali od ostalih istovrsnih ili sličnih roba drugih fizičkih ili pravnih lica.

Žig može biti: znak u reči, reči ispisane posebnim tipom slova (grafizmi), grafizmi, kombincija reči i grafizma, slogani, ime lica, kombinacija boja, muzički žig, trodimenzionalni znak.

U Republici Srbiji prava na žig, regulisana su Zakonom o žigovima (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2020). Žig se može i medjunarodno štititi.

Individualni žig

Kolektivni žig

Žig garancije

Oznake Geografskog Porekla

Oznake geografskog porekla su zajednički naziv za dve vrste znakova razlikovanja: imena porekla i georafske oznake.

Oznakama geografskog porekla označavaju se prirodni proizvodi (voda, kamen), poljoprivredni (kupus, beli luk, malina), prehrambeni (sir, kulen, kobasica), industrijski (pivo i sl.), proizvodi domaće radinosti (ćilim, vez) i usluge (čigota i sl.).

Oznaka geografskog porekla predstavlja snažno marketinško sredstvo , koje ovlašćenom korisniku garantuje prednost u odnosu na konkurente svojim kontrolisanim kvalitetom proizvoda i poreklom.

U Republici Srbiji način sticanja i pravna zaštita geografskih oznaka regulisana je Zakonom o oznakama geograskog porekla (“Sl. glasnik RS’, br.18/2010 i 44/2018 – dr. zakon).

Prehrambeni i poljoprivredni proizvodi

Ime porekla

Geografska oznaka

Autorska i Srodna prava

Autorsko pravo je pravo, koje uživaju stvaraoci (autori) književnih, umetničkih i naučnih dela (autorska dela).

Autorskim delom smatraju se naročito: književna dela (romani, pesme i dr.) dramska dela, računarski programi, baze podataka, filmovi, muzička dela, koreografska dela, dela likovne umetnosti kao što su: slike, grafike, crteži i skulpture, zatim dela arhitekture, primenjenih umetnosti, kartografska dela, planovi, skice, fotografije i dr.

Autor stiče imovinska, moralna i ostala prava od trenutka nastanka autorskog dela.

U Republici Srbiji prava autora regulisana su Zakonom o autorskim i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016- osluja US i 66/19.

Srodna prava čine:

– pravo interpretatora

– pravo proizvodjača fonograma

– pravo proizvodjača videograma

– pravo proizvodjača emisije

– pravo proizvodjača baze podataka

– pravo prvog izvodjača slobodnog dela i

– pravo izdavača štampanih izdanja na posebnu naknadu.

Industrijski Dizajn

Industrijski dizajn predstavlja trodimenzionalni (novi model automobila, nameštaja, nakit, ambalaža proizvoda) ili dvodimenzionalni (slika, šara, mustra) izgled proizvoda ili nekog njegovog dela, koji se karakteriše po linijama, konturama, bojama, oblikom, tekturom, materijalom od kojih je proizvod sačinjen.

Dizajn predstavlja umetnički i kreativni element, koji se može industrijski ili zanatski proizvoditi i koji daje proizvodu komercijalnu vrednost. 

U Republici Srbiji zaštita industrijskog dizajna regulisana je Zakonom o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 45/15). Dizajn se može i medjunarodno štititi.

Proizvod

Trodimenzionalni

Dvodimenzionalni

Edukacija

Sa nama na novom putu spoznaje otkrićete najvrednije i najnovije svetske inovacije i tehnologije, putem obuka i treninga iz oblasti intelektualne svojine.

Patenti

Žigovi

Dizajn

Oznake geografskog porekla

Autorska i srodna prava

Menadžment intelektualne svojine

Preduzetničko i Start-ap poslovanje

Menadžment Intelektualne Svojine

Naš interdisciplinarni pristup, za dobro skrojen portfolio intelektualne svojine i sistematska eksploatacija Vaših prava intelektualne svojine, obezbediće Vam  konsalting usluge i pomoć za uspešno vodjenje i zaštitu na jednom mestu.

Razvoj portfolija intelektualne svojine

Optimizacija i restruktuiranje postojećih portfolija 

Preventivne strategija izbegavanja kršenja prava, pri registraciji

Konsalting intelektualne svojine u poslovnim transakcijama

Brendiranje proizvoda i poslovanja

Brendiranje, kao podrška marketing sektorima i reklamnim agencijama

Podrška u vodjenju projekata u inovacionoj delatnosti

Definisanje poslovnih modela

Procena vrednosti intelektualne svojine

IS-INOVACIJE Podrška i Vodjenje

Započnite Projekat Sa Nama

Mi Smo Vaša podrška