O Nama

IS-INOVACIJE

Konsalting Agencija za Intelektualnu Svojinu

Nakon dvadeset godina rada u privredi, u oblasti intelektualne svojine, pravnih poslova, R&D Sektora, Razvoja proizvoda i proizvodnje, iskustva i vodjenja na korporativnom nivou, pokrenuli smo sopstveni biznis u okviru naše agencije, prve ove vrste u Srbiji.

Pored konsaltinga, pri zaštiti prava intelektualne svojine, našim klijentima pomažemo da ideju realizuju i komercijalizuju. Procenjujemo realne mogućnosti, bilo kroz projekat ili kroz individualno vodjenje od samog starta.

Našim metodama menadžmenta, koje se koriste na korporativnom nivou u najvećim  svetskim kompanijama, pomažemo našim klijentima u vodjenju intelektualne svojine u okviru kompanije ili sektora.

Agencija Is-Inovacije, dobitnik je sertifikata bonitetne izvrsnosti za 2021. god., kojim se potvrdjuje pripadnost preduzećima sa najboljom bonitenom ocenom u Srbiji za 2021. god. 

 

287 full1(1)

Sladjana Stojanović, LL.M, osnivač Agencije Is-Inovacije, diplomirani filolog i master prava intelektualne svojine, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Pravni fakultet, Justinijan Prvi, Skoplje. Univerzitetska diploma prava intelektualne svojine, Univerzitet u Strazburu, Francuska. Diplomirala je na temu: “Strategije i specifičnosti patentne zaštite u farmaceutskoj industriji”. Dvadeset godina iskustva u privredi i preko deset godina u menadžmentu, u multinacionalnim kompanijama. Njena profesionalna praksa pokriva različite aspekte nacionalnih i medjunarodnih registracija i pravnih analiza patenata, žigova, dizajna, sprovodjenje prava, menadžment, pregovaranje i zaključivanje ugovora, licenci, transfer tehnologija i know-how. Jezici: srpski, engleski, francuski, makedonski.

“Drvadeset prvi vek, je vek ekonomije znanja. Kao rezultat toga imaćemo intelektualnu svojinu, kao primarnu robu.

Tajna velikog uspeha biće, u lekciji, da budućnost industrije, u idealnom slučaju, mora biti uravnotežena izmedju inovativnih tehnologija i ljudskog pečata.

U takvoj tendenciji kretanja razvoja, u bliskoj budućnosti, Srbija će postati jedan od globalnih lidera u oblasti tehnoloških inovacija.”

-Sladjana Stojanović, LL.M                                  Osnivač

Berin doo

Naš Partner

Agencija za intelektualnu svojinu Berin doo, Skoplje (www.berin.mk) je naš pouzdani partner, na novom putu spoznaje i otkrivanja svetskih inovacija i tehnologija.

0 +
Godina Iskustva

Vančo Damjanski, Izvršni Direktor Agencije BERIN doo, diplomirani elektroinžinjer Elektrotehničkog fakulteta na Univerzitetu Sv.Ćirilo i Metodije u Skoplju. Zastupnik pred administrativnim organima, član Saveta i Disciplinskog komiteta na Evropskom Patentnom Institutu. Oblast stručnosti: ekspert tehničkih aspekata industriske svojine, patenti u oblasti automatske obrade podataka, telekomunikacija i fizike, medjunarodna zaštita prava, medijacija i procena prava industrijske svojine. Specijalne obuke: Lucern, Švajcarska, Vaduz, Lihtenštajn, Minhen-Berlin, Nemačka. Jezici: makedonski, engleski, srpski, hrvatski, bugarski. Više na www.berin.mk

Prof. dr Gjorgi Filipov, patentni zastupnik, osnivač i predsednik upravnog odbora agencije BERIN doo. Prvi direktor Zavoda za Industrijsku svojinu Republike Makedonije (1993-1999). Profesor na Fakultetu za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo, na Univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju. Ambasador Republike Makedonije u Nemačkoj (2005-2010), Ambasador Republike Makedonije u Austriji (2010-2015) i akreditovani Ambasador Makedonije  u Japanu i Slovačkoj. Član Evropske Akademije nauka. Jezici: makedonski, engleski, nemački, ruski, srpski, bugarski, hrvatski. Više na Wikipedia i gjorgifilipov.mk, www.berin.mk

Bogoljub Ilievski, Pomoćni Direktor i rukovodilac Sektora za patente u Agenciji BERIN doo, podpredsednik Evropskog Patentnog Instituta u Minhenu, Nemačka. Diplomirani mašinski inženjer Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju. Zastupnik za patente i žigove.                                Oblast stručnosti: industrijski dizajn, patentna pitanja vezana za industrijsko inženjerstvo. Jezici: makedonski, engleski, nemački, srpski, hrvatski, bugarski. Više na www.berin.mk

IPConsulting

Naš Partner

Agencija za intelektualnu svojinu IPConsulting, Sofija (www.ipconsulting.eu) je naš pouzdani partner, na novom putu spoznaje i otkrivanja svetskih inovacija i tehnologija.

0 +
Godina Iskustva

Aglika Ivanova, advokat i partner u Agenciji IPConsulting, bugarski i evropski zastupnik industrijske svojine u oblasti žigova, dizajna, patenata; izvršni sekretar Udruženja vlasnika žigova, Bugarska. Konsultant specijalizovanih publikacija-www.copyrights.bg i nacionalnog portala za intelektualnu svojinu. Aglika Ivanova je specijalizovana za zaštitu prava intelektualne svojine-žigova, industrijskog dizajna, patenata, autorskih prava, konkurencije i zaštite prava potrošača; diplomirala je pravo na Univerzitetu za nacionalnu i svetsku ekonomiju, Bugarska; specijalizirala je patentno pravo na Tehničkom Univerzitetu u Sofiji. Advokat Ivanova je prva evropska zastupnica za žigove i dizajn u Bugarskoj, koja je diplomirala na EUIPO u Alikanteu, Španija, na temu zaštite dizajna i evropskih žigova. Ona je specijalizovana za prava intelektualne i industrijske svojine u Sjedinjenim Američkim Državama, kao učesnica medjunarodnog programa State Department-a, USA. Autor je mnogobrojnih publikacija iz oblasti intelektualne svojine. Jezici: bugarski, ruski, engleski, nemački, makedonski, srpski.  Više na www.ipconsulting.eu

mr Ivan Ivanov, dipl.inž.maš., osnivač IPConsulting Agencije, evropski i bugarski zastupnik za patente, žigove i dizajn; nezavisni procenitelj intelektualne svojine. Radno iskustvo u privredi: GUSV-ponude, pregovaranje, projektovanje i medjunarodna izgradnja; učestvovao u projektima snabdevanja i distribucije gasom od nacionalnog značaja (zamenik direktora AD). Učetvovao u programu EU za energetsku efikasnost u Crnomorskom regionalnom centru. Vodio službu intelektualne svojine u Biovet Pešter AD. Vršio dužnost direktora intelektualne svojine u Balkanpharma. Suosnivač saveza za intelektualnu svojinu u oblasti farmacije, hemije i biologije. Ivan ivanov je diplomirao ekonomiju i intelektualnu svojinu na univerzitetu za nacionalnu i svetsku ekonomiju; specijalizovao je energetsku efikasnost na univerzitetu Strathclide, Glasgov, Škotska. Autor je knjiga: Osobenosti patentiranja lekova, Nove sorte biljaka kao intelektualna svojina, Analize patenata, Žigovi-suprotnosti.

Jezici: bugarski, ruski, engleski, makedonski, srpski. Više na: www.ipconsulting.eu

0 +
Iskustva U Privredi
1 +
Liderstva u Oblasti
IS-INOVACIJE PODRŠKA I VODJENJE

Započnite Projekat Sa Nama

Pružamo usluge i savetujemo kompanije i pojedince, istraživače, pronalazače, naučno-istraživačke centre, startapove, preduzetnike i javne ustanove prilikom zaštite prava i vodjenja intelektualne svojine.