Blog
Vesti
Reč Stručnjaka

Šta je Intelektualna Svojina?

Intelektualna svojina predstavlja kreacije ljudskog uma, počevši od  pronalazaka, žigova, dizajna, softverskih programa do umetničkih dela.  

Svi ovi oblici intelektualne svojine se mogu štititi i pokriveni su različitim zakonima, koji se sprovode, kako na nacionalnom nivou jedne zemlje, tako i različitim zakonima, za svaki dati oblik  intelektualne svojine, na internacionalnom nivou. Prava intelektualne svojine se mogu posmatrati, kao i svako drugo pravo svojine. 

Kreativnost i Inventivnost

Pronalazači, naučnici, umetnici i ljudi iz dela biznisa predstavljaju motor pokretač razvoja i napretka jednog društva. Kao takvi, oni moraju za svoj trud, rad i ulaganje dobiti adekvatna materijalna i moralna prava.

Is-Inovacije

Na ovoj stranici, kroz blog, reč stručnjaka i novosti, predstavljamo, Vama kao individuama i kolektivu, sve oblike intelektualne svojine i objašnjavamo, koji zakoni i kako se štite na nacionalnom i medjunarodnom nivou. 

Kontakt

Cerska 9, Leskovac, Republika Srbija
+381 64 908 72 93    +381 16 297 280

office@issinovacije.rs

Radno Vreme
Pon – Pet
9:00-17:30

Naše Usluge

Resursi

Blog

Is-Inovacije

Izazov: Saznajte sve novine, polemisanja, dešavanja, modele, pravila poslovanja i buduća projektovanja iz našeg iskustva.

Vesti

Is-Inovacije

Izazov: Saznajte sve aktuelne vesti i dešavanja na globalnom nivou u oblasti intelektualne svojine i menadžmenta.

Reč Stručnjaka

Is-Inovacije

Izazov: Saznajte sve što Vas zanima od najiskusnijih i najstručnijih ljudi u oblasti intelektualne svojine.

IS-INOVACIJE

Započnite Projekat Sa Nama

Uz Našu Pomoć Možete Ostvariti Svaku Vašu Ideju.