Svetski Dan Intelektualne Svojine – 26.04.2021!

Dvadeset šestog aprila, obeležava se Svetski Dan Intelektualne svojine, a ove godine sa posebnim naglaskom na ključnu ulogu malih i srednjih preduzeća u razvoju ekonomije.

U današnje vreme se Centri za istraživanje i razvoj velikih kompanija premeštaju u preduzetnički i start-ap sektor, kao i u istraživačke sektore malih i srednjih preduzeča. Tu ćete pronaći budućnost razvoja, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou i tu će se još jednom potvrditi da intelektualna svojina, pronalasci, inovacije i kvalitet, “ugradjeni” u proizvode, postaju primarna roba dvadeset prvog veka. Obzirom da se inovacione tehnologije kreću neverovatnom brzinom, da bi uopšte bio konkurentan, proizvod budućnosti,  treba da ima zaštićena sva prava intelektualne svojine, koja može da obuhvati. Proizvod budućnosti, ma koje vrste bio, mora da prati kvalitet i predstavljaće, gotovo, jedini način sticanja poverenja kupaca. Da bi jedan proizvod “poneo titulu” brenda, nekada je bila uobičajena praksa, da se taj proizvod mora izdvajati svojim kvalitetom i da je morao postojati na tržištu najmanje deset godina.

Koliko vremena je potrebno današnjem proizvodu da postane brend? I pored postojećih marketing strategija i internet mogućnosti, koje se koriste za promociju i prepoznatljivost proizvoda, gradjenje brenda, predstavlja nešto drugačiji pristup, od ideje do komercijalizacije, do dostignuća trajanja proizvoda. Ekonomije sveta se lagano okreću sebi, ali će delovati kao jedna, na globalnom nivou. 

Koliko će biti potrebno jednom proizvodu budućnosti da, u takvim okolnostima, postane brend? Isto toliko, odnosno 10 godina. Kvalitet i renome, zaštićeni i brendirani proizvod je pravac, koji treba da prate i preduzetnički, start-ap i sektor malih i srednjih preduzeća.

©Sladjana Stojanović, 2021

Similar Posts