Ove preporuke su dizajnirane, kako bismo Vam predstavili odgovarajuću upotrebu simbola ™ i ® kod žigova.

Šta Je Žig?

Žig predstavlja znak, koji omogućava kompaniji da razlikuje svoje proizvode od proizvoda druge kompanije. Jedna kompanija, generalno, može posedovati žigove ili zaštitne znakove za razne predmete, uključujući nazive proizvoda, logotipove, slogane ili nazive korporativnih entiteta.

Šta Simboli ™ ili ® Znače?

Kada stavljate žig ili zaštitni znak na pakovanje, etiketu, veb stranicu ili druge predmete, preporučujemo upotrebu simbola ™ ili ® (po potrebi) kako biste obavestili potrošače da Vaša kompanija smatra da je navedeni žig zaštićen. Simbol ® se može koristiti samo nakon što je nadležna institucija za intelektualnu svojinu, žig registrovala. Nakon podnošenja prijave za žig pred nadležnim organom, obično treba odredjeno vreme da postane potpuno registrovan; međutim, ako se pojave prepreke, to može potrajati mnogo duže. U tom slučaju, možete koristiti simbol ™ na svojim proizvodima, odnosno kada je zaštitni znak neregistrovan (npr. ako je prijava žiga na čekanju, ili nikada nije podneta).

Kako Se Koriste Simboli ™ ili ®?

Preporuka je da postavite simbole ™ ili ® zaštitnog znaka kao natpis u gornjem desnom uglu zaštitnog znaka. Stilski, međutim, shvatamo da je postavljanje simbola u donji desni deo znaka ponekad prikladnije, kao što je prikazano u nastavku.

Pored toga, nije potrebno koristiti zaštitni znak svaki put kada se znak pomene; međutim, preporučujemo uključivanje odgovarajućeg simbola u prve 1-2 instance žiga, na svakoj stranici. Preporučuje se i uključivanje obaveštenja o žigovima kod oglašavanja ili na veb stranici, na kojima žigovi imaju široku izloženost. Na kraju, izbegavajte upotrebu registracijskog simbola ® u zemljama u kojima žig nije registrovan.

Sladjana Stojanović, LL.M